درب ضد سرقت - 88987592 - در ضد سرقت- دربهای ضد سرقت - قیمت درب ضد سرقت-مدل درب- درب ضد سرقت ترکیه- درب ضد سرقت چینی - بِوان دُر
نکات مهم در نصب فریم انتظار درب ضد سرقت فربم انتظاردرب ضد سرقت باید به گونه ای نصب شود تا سطح بالائی پاخور فریم انتظار با سطح کف نهائی از سمت داخل و بیرون واحد کاملا هم سطح بوده و در هیچ شرایطی پایین تریا بالاتر از آن نباشد به…
قفل ها و یراق آلاتی که در ایندرب ضد سرقت به کار می روند با درب های معمولی بسیار متفاوت اند و از نوع گاوصندوقی هستند، به این معنی که از دو یا سه قفل برای متصل کردن لنگه درب ضد سرقت به چهارچوب استفاده می کنند. در قسمت داخلی تر…
خواص مکانیکی درب ضد سرقت چوبی سختی چوب: میزان مقاومت چوب در برابر نفوذ یک جسم. سفتی و سختی دو امر متمایز است. (سفتی یعنی مقاومت در برابر گسیختگی و شکست) باید بدانیم میزان سختی چوب با وزن مخصوص آن رابطه مستقیم و با افزایش رطوبت رابطه معکوس دارد و میزان…
درب ضد سرقت چینی  دارای 7 عدد کلید کامپیوتری اند که شامل عدد کلید کارگری قابل استفاده در زمان عملیات ساختمانکلید اصلی قابل استفاده پس از اتمام عملیات ساختمانی
اندازه های استاندارد درب ضد سرقت چینی پشت در پشت چهارچوبتک لنگه : 105 * 210 سانتی متر تک لنگه : 105 * 205 سانتی متر دو لنگه : 120 * 205 سانتی متر دو لنگه : 117 * 205 سانتی متر
صفحه1 از22